Rytm dobowy

Co to właściwie oznacza? Jest to całkiem prosty plan dnia, który powtarzany jest regularnie i dotyczy głównie pór karmienia i snu. Stosowanie tego stałego rytmu funkcjonowania ma codziennie zapewnić naszemu dziecku wystarczającą ilość drzemek i pożywienia. Rodzic nie musi się niczym stresować, a dziecko ma zaspokojone swoje podstawowe potrzeby. Wszyscy są zadowoleni. Więc w czym…

Circadian routine

What is it? It’s a simple plan that you follow daily that concerns mainly feeding and sleeping. The purpose of this constant rhythm is to ensure you that your baby is always well fed and rested. It is created to make parents relax and to make babies happy. Everyone wins. So what is the problem?…

Zmiany!

Gdybym tylko wiedziała, jak wiele zmieni się po przyjściu na świat dziecka. Długo zanim zaszłam w ciążę, postanowiłam: “nie pozwolę, żeby moje dziecko (albo dzieci) kontrolowały moje życie”. Nie zrozumcie mnie źle. Zawsze chciałam mieć dużą rodzinę. Moja mama ma szóstkę rodzeństwa i każde ogromne rodzinne spotkanie jest niesamowicie przyjemne. Po prostu nie chciałam, żeby…

Changes!

I wish I knew how much would change after having a baby. Long before I got pregnant, I made a statement: “I will not let my baby (or babies) control my life”. Don’t get me wrong. I always wanted to have big family. My mother has six siblings and I have always enjoyed our huge…

Początek

Wreszcie nadszedł ten moment, w którym zdecydowałam, że zacznę dzielić się swoimi przemyśleniami na temat macierzyństwa i generalnie bycia rodzicem. I od razu na początku muszę przyznać, że nie jest łatwo. Dwa ostatnie lata były całkiem wspaniałe: cieszyłam się jak nigdy dotąd, ale także płakałam jak nigdy dotąd. Doświadczyłam też całej gamy uczuć, które wcześniej…

The beginning

So, I’ve finally come to the point, when I’m ready to start sharing my thoughts on motherhood and parenting. And I must say, not easy. It’s been really awesome for the (nearly) two past years. I’ve laughed like never before, I’ve cried like never before. I’ve experienced some feelings that were entirely new for me.…